PANGAKO NG CHINA. Hindi papayag na mapatalsik sa puwesto si Pangulong Duterte

PANGAKO NG CHINA. Hindi papayag ang kapwa-Asian na Bansa na mapatalsik sa puwesto si Pangulong Duterte

1

2

Hindi raw papayag ang China na mapatalsik sa puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte

For more latest stories, visit us at www.news5.com.ph

 

2018 05 16_PANGAKO NG CHINA. Hindi papayag

SOURCE
By News5
PANGAKO NG CHINA
facebook.com/News5Everywhere/videos/1216555688501183/

Leave a Reply